Bra arbetsmiljö

      Comments Off on Bra arbetsmiljö

Ordet arbetsmiljö är ett rätt stort begrepp som innehåller många olika faktorer för att se till att arbetstagarna har det så bra som möjligt på sin arbetsplats. Den som har det huvudsakliga ansvaret här är givetvis arbetsgivaren och en bra arbetsmiljö gynnar inte bara de anställda utan även produktionen och resultatet då det medför minskad sjukfrånvaro.

low-angle-shot-of-young-colored-trio-in-office

Se över arbetsplatsen

Arbetsmiljön handlar om både den fysiska miljön och den psykosociala miljön för personalen. Från början var det tänkt som en lagstiftning som skulle se till att riskerna minskade för allvarliga olyckor och skador och dessutom undvika dödsfall genom dåliga och otillräckliga arbetsförhållanden, men med tiden har man sett att det finns många fler aspekter att tänka på för att personalen ska må bra.

Trivsel och säkerhet

Det handlar alltså om allt som påverkar personalen på arbetsplatsen. Luften, ljudnivån, maskiner och kemikalier. Här är säkerheten viktig och det gäller att personalen använder den skyddsutrustning som finns föreskriven. Som arbetsgivare är man alltid ytterst ansvarig och har man fler än fem anställda så bör det finnas ett skyddsombud som kan kontrollera att arbetsmiljön är bra och rapportera in eventuella brister. Idag ligger även fokus på stress, arbetsmängd, möjlighet till återhämtning, arbetsorganisation och gemenskapen med arbetskamrater. Allt detta är viktigt för trivseln och påverkar givetvis också hälsan positivt eller negativt beroende på hur arbetsklimatet på arbetsplatsen är.