Ta hand om byråns anställda

      Comments Off on Ta hand om byråns anställda

En advokatbyrå består oftast att många anställda utöver de som är partners. Allt från advokater, assistenter och receptionister till städhjälp kan finnas representerade på en större byrå.

sh_interview_law_employer_106709921

Bra HR rutiner

Ett bra första steg när det kommer till att ta väl hand om sina anställda är att skapa policys och rutiner för möjliga scenarion. Det kan handla om att ta fram avtalsmallar eller en genomgående syn och strategi för hur man skall hantera arbetsmiljö, diskriminering och jämställdhet. För att hantera allt detta kan det vara bra att antingen anställa någon med HR-erfarenhet eller helt enkelt ta in hjälpen utifrån.

Belöningar och talent Management

Rekryteringsprocesser och inskolningar är kostsamma processer som dessutom både tar tid och inte säkert ger ett gott utfall. Att någon slutar kan även i sig innebära problem med moralen även för de andra medarbetarna. Med allt detta i åtanke är värdet av personalvård otroligt tydlig.

Alla anställda har dock inte samma behov eller mål vilket i sin tur gör att de behöver olika saker för att vara lyckliga med jobbet. I vissa fall kan det handla om ekonomiska belöningar men andra gånger kan det istället till exempel handla om karriärmöjligheter eller personlig utveckling. Nedan finner ni en video som går igenom lite av forskningen bakom motivation hos anställda. När det kommer till att implementera det på just din byrå så är det precis som alltid  bäst att ha tillgång till någon med dessa specialkunskaperna som kan se en helhetsbild över ert företag.