Rekrytera ny talang

      Comments Off on Rekrytera ny talang

Hur hittar man rätt människor till sin advokatbyrå. I denna artikeln fortsätter vi att att gå igenom hur man hittar rätt person även för mindre positioner. 

Nyckelpersoner

Vi har tidigare i en hel artikel gått igenom hur viktigt det är att välja rätt nyckelpersoner. Dessa är personer vars prestation och beslut har stor inverkan på hela företaget. Vid dessa rekryteringarna är det extra viktigt att ta till alla knep man kan för att hitta rätt. Det kan till exempel handla om att ta hjälp av ett headhuntingföretag och dessutom låta kandidaterna träffa så många relevanta parter inom företaget som möjligt innan beslut tas.

Typer av intervjuer

När man väl kommit till det stadiet att man håller intervjuer så finns det ett antal olika tekniker att använda sig av. Dessa kan användas enskilt eller kombineras beroende på vad tjänsten kräver och vilka som håller i intervjun.

För att säkerställa en sökandes kompetens så kan det vara passande att hålla en strukturerad intervju. I dessa så är varje del och fråga strukturerad så att alla de intervjuade direkt kan jämföras med varandra och granskas enligt samma mätvärden. Detta ger en betydligt mer rättvis och träffsäker bedömning än dess ”ostrukturerade” motsvarighet.

Andra typer av intervjuer är bakåt och framåtriktade intervjuer där man antingen tittar på den anställdes målbild samt hur de skulle lösa problem i framtiden eller går den sökandes tidigare bedrifter.

Mycket vanligt är också biografiska intervjuer där man går igenom kandidatens tidigare erfarenheter. Man arbetar i princip igenom kandidatens CV tillsammans med hen för att ta reda på vilka drivkrafter och tankebanor som lett till den nuvarande positionen.