Att tänka på vid underskrift av avtal

      Kommentarer inaktiverade för Att tänka på vid underskrift av avtal

Som företagare är det viktigt att se över en del saker innan man skriver under ett avtal med kunder eller leverantörer.

938275-person-s-hand-signing-document

Skyddslagstiftningen har på senare tid fått ett bredare tillämpningsområde. Vare sig man är en tillverkare eller återförsäljare av något är det viktigt att veta både vilka rättigheter och skyldigheter man har i områden som avgångsvederlag, uppsägningstider och efterprovision i de avtal man gör. Har man inte tillgång till all information kring någon av dessa riskerar man att få oväntade kostnader.

Det finns en hel del standardavtal som är branschspecifika, se därför även till att veta vilka skyldigheter och rättigheter som ges av dessa standardavtal. Se även över villkoren vid köp av produkter så att det ges en bra garantitid möjligheten till ersättning om varorna levereras för sent. Ansvarsbegränsningar är något som ofta ingår i kommersiella avtal. Det är viktigt att veta om dessa håller i praktiken och om det finns sätt att begränsa det ansvar man själv har, eller om det går att öka motpartens ansvar.

Tydligt utformade ansvarsbegränsningar kan undvika en hel del potentiella konflikter. För att undvika missförstånd är det bra att etablera ordentliga rutiner vi utformande och underskrift av avtal. Frågor som behörighet och formkrav kan ofta ställa till problem annars. Lagen.nu är en sida som samlat alla gällande svenska lagar och även information om hur lagar har tillämpats och förändrats. Det är en bra första informationskälla man kan använda sig av för frågor och funderingar.