Se till att ha koll på LOU

      Comments Off on Se till att ha koll på LOU

Företagande kräver en förståelse för en rad olika lagar och regler. Ett område som dock är något mer specialiserat är när det kommer till att göra affärer med offentlig sektor. Detta faller nämligen under lagen om offentlig upphandling och där sköts saker och ting på ett väldigt specifikt sätt.

Lagen om offentlig upphandling är etablerat för att ge alla företag en jämnt spelfält och inte favorisera en eller annan part på grund av något annat än hur väl de kan uppfylla de krav som ställs av den upphandlande myndigheten.

Alla företag som vill göra affärer med offentlig sektor behöver veta vad det är de ger sig själv in i och måste förbereda sig ordentligt för processen om de ska ha någon realistisk chans att vinna ett kontrakt.

Som ny till denna del av affärsvärlden kan det vara svårt att få ett bra fotfäste i början. Som tur är finns det företag som Magnus Josephson som kan bistå med kunskap och hjälp inom allt från expertkunskaper om LOU till hur man lämnar ett konkurrenskraftigt anbud.

Offentlig upphandling börjar med en annons från en upphandlande myndighet. Dessa publiceras ofta på myndighetens egna webbsajt, men många väljer även att lägga upp dem på en av flera databaser för just upphandlingar. Exempel på sådana databaser går att hitta på Upphandlingsmyndigheten.se.

Annonsen inkluderar även ett förfrågningsunderlag där det detaljeras vilka krav som ställs på leverantören och tjänsten/produkten. Nu är det upp till företag att lämna ett anbud där de berättar hur de kan uppfylla dessa krav och eventuellt skapa mervärde för den upphandlande myndigheten.

Till skillnad från att göra affärer med andra företag förekommer i regel ingen form av förhandling. Nästa gång man hör från den upphandlande myndigheten kommer det att vara de som annonserar vem som har vunnit kontraktet. Det gäller därför att ta reda på vilket är det bästa anbud företaget kan ge.

Beslutet är dock öppet för överklagan en tid framöver innan kontraktet skrivs och detta har faktiskt vid flera tillfällen lett till att beslutet ändrats.