Andra nyckelpersoner

      Comments Off on Andra nyckelpersoner

I en advokatbyrå så är det juristerna som är huvudpersonerna. Det ultimata målet är för så gott som alla i byrån att nå en nivå där de har tillräckligt hög status för att få bli delägare. I andra branscher är det sällan lika dant. Där sitter inte alltid nyckelpersoner kvar så länge som behövs och de får även väldigt sällan bli delägare i företaget. 

nyckel

I England har regleringen nyligen öppnat upp för att andra än advokater får äga advokatbyråer. Detta är ett kontroversiellt beslut men kommer kanske gör att det även på advokatbyråerna börjar användas liknande metoder som nedan.

Hur hittar man nyckelpersoner

När man är ute efter en nyckelperson till företaget, oavsett om det är en försäljningschef eller VD, så är det viktigt att träffa rätt på direkten. En felanställning betyder i dessa fallen många gånger inte bara en bortkastad rekryteringsprocess och månader av bortkastad lön utan även felaktiga beslut på chefsnivå som kan ha långtgående effekter i hela företaget.

En av metoderna man använder vid sitt sökande efter den som skall fylla positionen är att använda sig av professionella headhunters. Headhuntingbyråer har ett betydligt större nätverk att sträcka ut sig till när det gäller att hitta rätt person. Detta tillsammans med era egna förslag till vilka som skulle kunna passa i rollen ger en mycket bra pool att välja ur när beslutet väl skall tas.

En av de större och starkast växande byråerna Head Agent skriver på sin hemsida att det första steget i arbetet med att hitta kandidater är att formulera en kravprofil. Detta beskriver de på följande sätt: ”Kravprofilen ska på ett tydligt sätt förmedla vilken typ av kompetens och personlighet som söks och hur rollen ser ut.”. Utifrån detta fortsätter sedan arbetet med att hitta en passande kandidat.

Behålla nyckelpersoner

När man väl har hittat personen man vill ha i rollen så gäller det att behålla talangen. Detta är en minst lika stor utmaning som många företag enligt personer i branschen, inte tar tillräckligt seriöst. Det gäller att försöka hitta nya utmaningar för alla medarbetare, oavsett vilken nivå de befinner sig på.