En säker arbetsdag med anpassade kläder

      Comments Off on En säker arbetsdag med anpassade kläder

Alla arbetsplatser har sin informella klädkod men i industri- och verkstadsmiljöer har kläderna även en skyddande funktion. För att kunna arbeta säkert och minimera personskador är det viktigt att det finns rutiner för vilka kläder som ska bäras inom ditt verksamhetsområde.

Det är bland annat arbetsgivarens uppgift att denna information finns och beroende på var du jobbar kan det även vara aktuellt att arbetsgivaren ombesörjer dig med arbetskläder som du kan jobba tryggt och säkert i. Det är förstås viktigt att du som arbetar i industrimiljöer inte arbetar i dina egna vardagskläder då de inte är anpassade till den hårda miljön med kemikalier och ofta brandfarlig verksamhet.

Säkerhet och funktion

Säkerhet och funktionalitet går hand i hand med varandra. Inte nog med att kläderna ska skydda under arbetsmoment, de ska också vara bekväma att bära. Företag specialiserade på industri och verkstad erbjuder ett brett sortiment av saker som arbetshandskar. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns information för både arbetsgivaren och den anställde om vad ni behöver tänka på i just den miljö ni arbetar och vistas i. I arbetsmiljön kan det finns kemikalier och brandfarliga ämnen som du behöver skydda hud och andningsvägarna från. För dig som arbetar med installation av el har Elsäkerhetsverket samlad fakta om vad ett sådant arbete kan innebära.

Säker från fot till huvud

Arbetskläderna samt övrig skyddsutrustning är tänkta att förebygga skador innan de uppkommer. Kläderna ska, beroende på den tänkta arbetsmiljön och verksamhetsområdet, skydda mot de olyckor som kan uppstå. Det kan vara kemikalier, eld, elektricitet, skär- och stickskador eller klämskador. Specialiserade handskar skyddar mot till exempel svetsloppor och skärskador. Isolerande handskar med dielektriska egenskaper skyddar mot exponering av elektricitet. Skor med stålhätta samt hjälm skyddar mot kläm och fallande föremål. Skyddsglasögon och visir hindrar stänk i ögonen. Arbetskläderna är din andra hud. Till skillnad från vanliga kläder är de slittåliga och kan användas om och om igen utan att tappa sin funktionsduglighet.