När parter inte kan komma överens – stämningsansökan

      Comments Off on När parter inte kan komma överens – stämningsansökan

Har du hamnat i tvist med till exempel en kund som du inte kan komma överens med och du funderar nu över att lämna in en stämningsansökan till Tingsrätten? Om så skulle vara fallet bör du informera dig om Tingsrättens olika krav på ansökan innan du fysiskt skickar in den, på så sätt undviker du att stämningen innehåller eventuella fel eller inte är helt korrekt upprättad. På Domstolsverkets hemsida kan man läsa utförligt om hur en stämningsansökan ska se ut gällande innehåll. Oftast kan man skicka in en ansökan till Tingsrätten på orten där motparten bor. En stämningsansökan ska i stora drag innehålla sökandes och motpartens uppgifter så som namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefon. Om det handlar om ett bestämt yrkande som att exempelvis motparten ska betala ett visst belopp av pengar till den stämmande parten ska även den ränta man begär uppges.

Sedan ska självfallet en utförlig redogörelse lämnas för det som ligger till grund för dina krav. Bevis ska redogöras och de ska skickas in skriftliga i två bestyrkta kopior. Som företag är det alltid en bra idé att använda sig av extern hjälp när det gäller dokumenthantering rent generellt, så man har allt på plats för alla eventualiteter. Det finns flera företag som erbjuder helhetslösningar av informationsflödet i ditt företag, vilket är till en oerhörd fördel om man skulle hamna i en situation där exempelvis gamla fakturor eller korrespondens behövs som bevis. Finns vittnen ska även dessa anges med uppgifter i stämningen. Efter att ansökan har skrivits under och postats ska ansökningsavgiften på 900 kronor eller 2800 kronor betalas in till Tingsrätten. Nästa steg som sker i processen är att Tingsrätten utfärdar en stämning på motparten som uppmanar denne att svara på det som begärts i ansökan.