Bra belysning på hemmakontoret

      Comments Off on Bra belysning på hemmakontoret

Idag så är det många som arbetar hemifrån tack vare den pandemi som snurrar runt på vår jord. Det är viktigt att man skapar en bra arbetsplats hemmavid och även fixar en bar belysning på hemmakontoret. För att du inte ska trötta ut dina ögon så är belysningen en viktig detalj där du sitter och arbetar.

Du kanske kan prata med din arbetsgivare om du inte har någon bra belysning som du kan använda hemma på den palts som du skapat för att sitta och arbeta vid. Antingen så kanske du kan låna hem den arbetsbelysning som du har på din ordinarie arbetsplats eller så köps det in den belysning som krävs för att du ska kunna arbeta på ett tillfredställande sätt. Det är viktigt att du kan få arbetsro och en så bra arbetsmiljö som möjligt.

Även du som driver din egna verksamhet kanske ska prioritera och skapa en bra arbetsplats hemmavid. Du kan få göra avdrag för detta i din deklaration men då ska rummet enbart vara för ditt arbete och får inte använda under några andra omständigheter för personligt bruk som exempelvis gästrum och liknande. Det gäller att se till så det blir anpassat på så sätt att du kan få en bra miljö att arbeta i och kunna arbeta ostört från resterande av huset och familjen.